ZEGAR

W dniu 26 stycznia 2017r. podczas spotkania z mieszkańcami Lipnika i okolic został uruchomiony zegar. Odlicza on czas jaki pozostał do upływy czasu obowiązywania renty planistycznej dotyczącej nieruchomości zlokalizowanych na terenach tzw. strefy przemysłowej. Kiedy zegar wskaże 00:00:00:00 zwiększy się atrakcyjność działek co może spowodować zakup ich przez inwestorów i wykorzystanie zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.
Przypominamy… dopuszcza się w nim zlokalizowanie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Czas biegnie… działamy razem!

 

MENU

PRZYDATNE LINKI