UCHO

Normy hałasu w Lipniku przekroczone

2016-09-15

Badanie wykonane w efekcie  naszego obywatelskiego projektu UCHO Lipnika (więcej o projekcie), wykazało przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu z S69 w rejonie Lipnika. Jednocześnie zmierzono natężenie ruchu, które wskazało w ciągu doby faktyczny ruch 31 112 pojazdów, co już dziś bardzo przewyższa prognozowane na rok 2020, przez GDDKiA założenie na poziomie 21 587 pojazdów. W związku z udokumentowanymi dowodami przekroczenia normy hałasu oraz zaistnieniem istotnej różnicy w założeniach natężenia ruchu,  domagamy się ponownej analizy poziomu hałasu i zastosowania metod zabezpieczających mieszkańców przed ponadnormatywnym hałasem. Stosowne pismo złożyliśmy do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej z wnioskiem o wszczęcie interwencji w GDDKiA, która jest zarządca drogi.

czytaj»

Dokonaj pomiaru hałasu i rejestruj na mapie

2016-06-01

Każdy może dokonać uproszczonego pomiaru przy pomocy swojego telefonu komórkowego.

Zrobisz to w 3 łatwych krokach:

  1. dokonaj uproszczonego pomiaru aplikacją z telefonu
  2. na mapie hałasu zaznacz zbadany poziom hałasu
  3. jeśli znasz miejsce, w którym powinna być wzmocniona ochrona przed hałasem skontaktuj się z nami pilnie mailowo

Czytaj poniżej aby dowidzieć się jak zainstalować aplikację do uproszczonego pomiaru i dokonać pomiaru – to bardzo proste. czytaj»

Niepokoi Cię i drażni hałas? Nas też, dlatego prowadzimy projekt „UCHO Lipnika”

2016-05-11

W związku z licznymi skargami, i mając na uwadze kontrowersje związane z dotychczasowymi badaniami hałasu uważamy, że mieszkańcy powinni:

po 1 – być świadomi przysługujących im praw wynikających z norm dopuszczalnego hałasu

po 2 – oczekiwać działań zmierzających do wyegzekwowania zabezpieczeń dotrzymania norm hałasu

Dlatego doprowadzimy do niezależnych badań hałasu.


Zapraszamy do rejestrowania hałasu w najgłośniejszych punktach Lipnika.  Instrukcje jak zmierzyć i zarejestrować poziom hałasu opisane są w zakładce projektu UCHO Lipnika. 


czytaj»

Rozpoczynamy projekt UCHO Lipnika

2016-05-01

Szanowni Państwo miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Atmosfera pozyskało środki na realizację projektu UCHO Lipnika, czyli Udokumentowany Codzienny Hałas Otoczenia Lipnika. Projekt został dofinansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Społecznych. Szczegóły w zakładce projekty/UCHO. czytaj»

MENU

PRZYDATNE LINKI