dość smrodu

Wnioski do studium w rejonie Lipnika – tylko do 5.X

2015-10-02

Jedną z metod na usunięcie z Lipnika stery produkcyjnej o dużej uciążliwości jest zmiana zapisów w ogólnomiejskim dokumencie jakim jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej. czytaj»

Pierwsze kontrowersyjne plany inwestycyjne – Kruszarnia

2015-09-18

Toczy się urzędowe postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla położonej przy ul. Krakowskiej inwestycji w zakresie przetwarzania (kruszenia) materiałów budowlanych, która w związku z zapyleniem oraz poziomem emitowanego hałasu będzie mogła potencjalnie oddziaływać  na bardzo szeroki obszar poza granicami  kruszarni. czytaj»

Petycja: Sprzeciw dla terenów przemysłowych przy ul. Krakowskiej

2015-09-17

Zachęcamy do poparcia petycji o wprowadzenie zakazu lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na obszarze objętym MPZP w rejonie ulicy Krakowskiej. Można to zrobić na kilka sposobów:

1) do 25 X – podpisać petycję na w wersji elektronicznej na portalu petycje.pl – link tutaj

2) lub do 23 X – pobrać petycję oraz listę poparcia dla wersji papierowej, wydrukować, podpisać i dostarczyć do członków Rady Osiedla Lipnik. Petycję można wrzucić do skrzynki RO (w holu na parterze domu kultury w Lipniku, ul Podgórna 29) PETYCJApobierz tutajLISTA poparcia petycjipobierz tutaj czytaj»

JAKOŚĆ ODPADÓW DOSTARCZANYCH DO ZGO Z INNNYCH GMIN

2015-09-16

Do Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej dostarczane są odpady nie tylko z gminy Bielsko-Biała, ale także z innych gmin. Zakład usytuowany jest na terenie naszego miasta i to My mieszkańcy stolicy Podbeskidzia musimy zmagać się z odorem z wysypiska. Stowarzyszenie złożyło wniosek do Prezydenta Miasta o udzielenie informacji na temat jakości dostarczanych odpadów spoza gminy Bielsko-Biała oraz udzielenia informacji szczegółowych co do przedstawionej sytuacji.

WNIOSEK STOWARZYSZENIA

czytaj»

NASILENIE SIĘ SMRODU – INTERWENCJA STOWARZYSZENIA

2015-09-11

W związku z licznymi skargami, jakie trafiają do Stowarzyszenia odnośnie nasilenia się smrodu wydobywającego się z ZGO, postanowiliśmy zapytać Zakład Gospodarowania Odpadami o źródło uciążliwości.  czytaj»

WNIOSEK STOWARZYSZENIA O UDZIELENIE INFORMACJI DOT. ILOŚCI ODPADÓW

2015-09-11

Zgodnie z porozumieniem zawartym w grudniu 2014 r. został złożony kolejny wniosek do Zakładu Gospodarowania Odpadami o udzielenie informacji o ilości odpadów trafiających do ZGO S.A. w poszczególnych miesiącach.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma oraz odpowiedzią udzieloną przez ZGO. czytaj»

DOŚĆ SMRODU!!!

2015-07-28

Zapraszamy na stronę akcji społecznej DOŚĆ SMRODU www.doscsmrodu.pl

Schemat gospodarowania odpadami w Bielsku-Białej

2015-07-24

Eliminacja smrodu wydobywającego się z ZGO w Bielsku-Białej jest procesem długotrwałym i ciągle trwającym. Zawsze w naszych postępowaniach staramy się zacząć od przeanalizowania problemu. Tylko rzetelne rozeznanie tematu i zdiagnozowanie słabych stron/zagrożeń pozwala ustalić priorytety i skupić się nad rozwiązywaniem problemu poruszając w pierwszej kolejności newralgiczne obszary. czytaj»

Jak gromadzę MOKRE – wstępne wyniki naszej ankiety

2015-06-17

Chcąc poznać Państwa praktyki w kwestii gromadzenia odpadów mokrych przygotowaliśmy ankietę, którą można wypełnić TUTAJ.

Prezentujemy częściowe odpowiedzi wg stanu na 16-06-2015. Zachęcamy do udziału w ankiecie kolejne osoby. czytaj»

MENU

PRZYDATNE LINKI