dla mediów

Wystąpienie prezesa Stowarzyszenia Atmosfera na sesji Rady Miejskiej

2015-10-29

Prezentujemy treść wystąpienia jakie w imieniu mieszkańców wyrażających sprzeciw dla terenów przemysłowych w Lipniku wygłosił prezes Stowarzyszenia na sesji Rady Miejskiej w dniu 29.10 br., argumentując dlaczego należy przystąpić do sporządzenia nowego MPZP dla Lipnika

plik pdf: SA2015_stanowisko_MPZP_sesjaRM

Wniosek został zdjęty z porządku obrad sesji

2015-10-29

Wg informacji z ostatniej chwili Radni dopuścili do zabrania głosu prezesa Stowarzyszenia Lipnik – w punkcie 23 sprawy różne, który może być realizowany dziś około 13:30. Jednocześnie,  Radni zdecydowali usunąć z głosowania uchwałę omawianą w poniższej informacji. Zgodnie z procedurą sesji radni przyjmują porządek i tak: radni PIS i Niezależni chcieli dyskusji na temat uchwały, radni PO i Klubu J. Krywulta nie chcieli dopuścić do wprowadzenia do obrad tego punktu.

Oznacza to, że dziś nie będzie głosowania, jednak wniosek może wielokrotnie wracać na kolejne sesje.

Wnioski do studium w rejonie Lipnika – tylko do 5.X

2015-10-02

Jedną z metod na usunięcie z Lipnika stery produkcyjnej o dużej uciążliwości jest zmiana zapisów w ogólnomiejskim dokumencie jakim jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej. czytaj»

Wniosek radnych o pilną zmianę planu zagospodarowania

2015-09-23

Na ręce Prezydenta Miasta Bielska-Białej – Pana Jacka Krywulta został złożony wniosek o pilne przystąpienie do sporządzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego, który w obecnym kształcie zezwala na lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w bliskim sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i zieleni.  czytaj»

Pierwsze kontrowersyjne plany inwestycyjne – Kruszarnia

2015-09-18

Toczy się urzędowe postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla położonej przy ul. Krakowskiej inwestycji w zakresie przetwarzania (kruszenia) materiałów budowlanych, która w związku z zapyleniem oraz poziomem emitowanego hałasu będzie mogła potencjalnie oddziaływać  na bardzo szeroki obszar poza granicami  kruszarni. czytaj»

Petycja: Sprzeciw dla terenów przemysłowych przy ul. Krakowskiej

2015-09-17

Zachęcamy do poparcia petycji o wprowadzenie zakazu lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na obszarze objętym MPZP w rejonie ulicy Krakowskiej. Można to zrobić na kilka sposobów:

1) do 25 X – podpisać petycję na w wersji elektronicznej na portalu petycje.pl – link tutaj

2) lub do 23 X – pobrać petycję oraz listę poparcia dla wersji papierowej, wydrukować, podpisać i dostarczyć do członków Rady Osiedla Lipnik. Petycję można wrzucić do skrzynki RO (w holu na parterze domu kultury w Lipniku, ul Podgórna 29) PETYCJApobierz tutajLISTA poparcia petycjipobierz tutaj czytaj»

JAKOŚĆ ODPADÓW DOSTARCZANYCH DO ZGO Z INNNYCH GMIN

2015-09-16

Do Zakładu Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej przy ul. Krakowskiej dostarczane są odpady nie tylko z gminy Bielsko-Biała, ale także z innych gmin. Zakład usytuowany jest na terenie naszego miasta i to My mieszkańcy stolicy Podbeskidzia musimy zmagać się z odorem z wysypiska. Stowarzyszenie złożyło wniosek do Prezydenta Miasta o udzielenie informacji na temat jakości dostarczanych odpadów spoza gminy Bielsko-Biała oraz udzielenia informacji szczegółowych co do przedstawionej sytuacji.

WNIOSEK STOWARZYSZENIA

czytaj»

STREFA PRZEMYSŁOWA W LIPNIKU – spotkanie

2015-09-15

Spotkanie Rady Osiedla Lipnik – 17 września 2015r. (czwartek) godz. 19:0,  Dom Kultury

Chcielibyśmy Państwa poinformować, że Rada Osiedla Lipnik w trakcie najbliższego jej zebrania będzie omawiała zagrożenia lokalizacji przy ul. Krakowskiej strefy przemysłowej.

TO NIE TYLKO SPRAWA LIPNIKA! czytaj»

NASILENIE SIĘ SMRODU – INTERWENCJA STOWARZYSZENIA

2015-09-11

W związku z licznymi skargami, jakie trafiają do Stowarzyszenia odnośnie nasilenia się smrodu wydobywającego się z ZGO, postanowiliśmy zapytać Zakład Gospodarowania Odpadami o źródło uciążliwości.  czytaj»

WNIOSEK STOWARZYSZENIA O UDZIELENIE INFORMACJI DOT. ILOŚCI ODPADÓW

2015-09-11

Zgodnie z porozumieniem zawartym w grudniu 2014 r. został złożony kolejny wniosek do Zakładu Gospodarowania Odpadami o udzielenie informacji o ilości odpadów trafiających do ZGO S.A. w poszczególnych miesiącach.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią pisma oraz odpowiedzią udzieloną przez ZGO. czytaj»

MENU

PRZYDATNE LINKI