dla mediów

KATASTROFA ZWIĄZANA ZE STREFĄ PRZEMYSŁOWĄ REALNA!

2017-01-22

Konieczne jest spotkanie mieszkańców.

Proces mający na celu zmniejszenie uciążliwości strefy przemysłowej w Lipniku, prowadzony w sposób naganny przez urzędników miasta Bielska-Białej, zmierza do pogorszenia sytuacji i nie odpowiada oczekiwaniom społeczeństwa. Jeśli nie nastąpi zdecydowana korekta tych działań, skutki uruchomienia pierwszych zakładów o wysokiej emisji zanieczyszczeń i uciążliwości będą katastrofalne i nieodwracalne nie tylko dla najbliższych sąsiadów, ale dla tysięcy mieszkańców wschodniej części Bielska-Białej i Małych Kóz. czytaj»

Normy hałasu w Lipniku przekroczone

2016-09-15

Badanie wykonane w efekcie  naszego obywatelskiego projektu UCHO Lipnika (więcej o projekcie), wykazało przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu z S69 w rejonie Lipnika. Jednocześnie zmierzono natężenie ruchu, które wskazało w ciągu doby faktyczny ruch 31 112 pojazdów, co już dziś bardzo przewyższa prognozowane na rok 2020, przez GDDKiA założenie na poziomie 21 587 pojazdów. W związku z udokumentowanymi dowodami przekroczenia normy hałasu oraz zaistnieniem istotnej różnicy w założeniach natężenia ruchu,  domagamy się ponownej analizy poziomu hałasu i zastosowania metod zabezpieczających mieszkańców przed ponadnormatywnym hałasem. Stosowne pismo złożyliśmy do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej z wnioskiem o wszczęcie interwencji w GDDKiA, która jest zarządca drogi.

czytaj»

SPOTKANIE W ZGO W SPRAWIE SMRODU

2016-06-22

W związku, z faktem, że w ostatnim czasie docierają do nas bardzo liczne informacje, związane z tym, że nasilił się odór z ZGO, poprosiliśmy o spotkanie z  przedstawicielami Zakładu Gospodarki Odpadami w celu wyjaśnienia sytuacji. czytaj»

STREFA PRZEMYSŁOWA – spotkanie w OSP Lipnik

2016-05-31

Zapraszamy w najbliższy czwartek, tj. 2 czerwca o godzinie 19:00  wyjątkowo w strażnicy OSP na spotkanie poświęcone omówieniu proponowanych przez UM zmian dot. tzw. strefy przemysłowej. czytaj»

Strefa przemysłowa – o co chodzi?

2016-05-10

Lokalne instytucje działające w Lipniku tj. Stowarzyszenie Atmosfera, Stowarzyszenie Lipnik, Ochotnicza Straż Pożarna w Lipniku oraz Rada Osiedla opracowały ulotkę informacyjną. Zapraszamy do czytania. Jeśli będą Państwo mieli jakiekolwiek pytania chętnie odpowiemy. Zapraszamy do kontaktu z nami i włączenie się do wspólnych działań na rzecz Lipnika.

Ulotkę można pobrać TUTAJ

Stanowisko w sprawie odpowiedzi na PETYCJĘ

2016-03-22

Urząd Miejski opublikował odpowiedź na złożoną w październiku 2015 roku, petycję ze sprzeciwem dla strefy przemysłowej w Lipniku.

 

Niestety, Urząd nie przychylił się do wniosków mieszkańców i dalej uważa, że teren u podnóża gór i w pobliży zabudowy mieszkaniowej, ma być przeznaczony na prowadzenie działalności przemysłowej. Tym samym skazuje nie tylko ten obszar ale i sąsiednie rejony na potencjalne uciążliwości związane z pyłem, hałasem, i innymi truciznami.
 Wspólne stanowisko lipnickich organizacji przedstawiamy w załączonym piśmie. 
pobierz pismo tutaj

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej będzie sprawa poruszona przez naszych przedstawicieli.
Będziemy również wiedzieli czy Urząd Miejski jest skłonny do prawdziwego rozwiązania problemu, czy tylko do działań pozornych.
link do strony UM z petycjami kliknij tutaj
w pkt 6 : pismo uzupełniające Petycję złożone przez RO Lipnik w dniu 30.12.2015

w pkt 8:  odpowiedź Z-cy Prezydenta pana Przemysława Kamińskiego z dnia 14.03.2016

Ankieta – Jak gromadzę MOKRE śmieci w domu?

2016-03-13

Szanowni Państwo,

zachęcamy do udziału w ankiecie na temat zbierania odpadów MOKRYCH. W czym gromadzisz MOKRE odpady, zanim trafią do kubła Sity?, w jednorazówce, torbie papierowej, opakowaniu biodegrowalnym lub po prostu luzem w kubełku?

Kliknij w poniższy link i odpowiedz na 7 krótkich pytań.

Kliknij aby wziac udział-01 czytaj»

Opinia na temat postawy radnych i władz miasta w sprawie terenów przemysłowych

2015-11-03

Na sesji Rady Miejskiej Bielska-Białej w dniu 29 października 2015 roku nie została podjęta przygotowana przez Radnych PIS i Radną KWW Niezależni.BB Małgorzatę Zarębską popierana m.in. przez Radę Osiedla Lipnik i Stowarzyszenie Atmosfera, a nade wszystko ponad 4100 mieszkańców Lipnika, Kóz, Hałcnowa i Białej, uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czytaj»

Wystąpienie prezesa Stowarzyszenia Atmosfera na sesji Rady Miejskiej

2015-10-29

Prezentujemy treść wystąpienia jakie w imieniu mieszkańców wyrażających sprzeciw dla terenów przemysłowych w Lipniku wygłosił prezes Stowarzyszenia na sesji Rady Miejskiej w dniu 29.10 br., argumentując dlaczego należy przystąpić do sporządzenia nowego MPZP dla Lipnika

plik pdf: SA2015_stanowisko_MPZP_sesjaRM

Wniosek został zdjęty z porządku obrad sesji

2015-10-29

Wg informacji z ostatniej chwili Radni dopuścili do zabrania głosu prezesa Stowarzyszenia Lipnik – w punkcie 23 sprawy różne, który może być realizowany dziś około 13:30. Jednocześnie,  Radni zdecydowali usunąć z głosowania uchwałę omawianą w poniższej informacji. Zgodnie z procedurą sesji radni przyjmują porządek i tak: radni PIS i Niezależni chcieli dyskusji na temat uchwały, radni PO i Klubu J. Krywulta nie chcieli dopuścić do wprowadzenia do obrad tego punktu.

Oznacza to, że dziś nie będzie głosowania, jednak wniosek może wielokrotnie wracać na kolejne sesje.

MENU

PRZYDATNE LINKI