dla mediów

Spotkanie w sprawie smrodu

2022-09-18

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne osób, które chcą swoją pracą i zaangażowaniem wesprzeć po raz drugi rozwiązanie problemu odoru z ZGO. Odbędzie się ono w najbliższy wtorek 20 września 2022 o godz. 17:30 w DK Lipnik. czytaj»

ILE WARTE SĄ KONSULTACJE SPOŁECZNE W BIELSKU – BIAŁEJ?

2021-01-12

Jako mieszkańcy Bielska-Białej mamy prawo do konsultacji społecznych. To proces stworzony po to, aby głos osób zamieszkujących dany teren wzięty był pod uwagę w sprawach istotnych. często osoby działające społecznie poświęcają swój prywatny czas, aby rozpoznać temat i przekazać swoje uwagi. Co się dzieje z tymi uwagami? Poniżej przekazujemy stanowisko grupy działającej w celu niedopuszczenia do powstania strefy przemysłowej w Lipniku. Członkowie tej grupy wydali oświadczenie  opisując swoje doświadczenia w procesie konsultowania i uzgadniania istotnych spraw dla dzielnicy.

czytaj»

SKO uchyla decyzję dot. kruszarni

2019-12-15

Dzięki determinacji społecznej wielu mieszkańców kolejny raz udało się zatrzymać budowę kruszarni. Orzeczeniem SKO, poprzednia decyzja urzędników została uchylona i sprawa ponownie będzie rozpatrzona, tym razem przez prezydenta Jarosława Klimaszewskiego. Z pełną treścią orzeczenia można zapoznać się w siedzibie SKO. Ogólną informację dotyczącą postępowania SKO przedstawiamy poniżej.      

czytaj»

Trzeba zrobić zrzutę dla dobra Lipnika

2018-02-28

Do zabezpieczenia obszaru na styku miasta i gór w rejonie Lipnika, potrzebujemy mocnego merytorycznego wsparcia ekspertów, a to kosztuje. Po uchyleniu miejscowego planu na terenie problematycznej strefy przemysłowej przez Sąd mamy dziś czystą, białą kartkę. Musimy zapisać ją w jak najlepszy sposób, aby zabezpieczyć interesy swoje i przyszłość naszych dzieci. Od około trzech lat próbujemy wypracować rozwiązanie podczas rozmów z urzędnikami miejskimi. Jednak efekty są mało satysfakcjonujące… Urząd oczekuje, że to strona społeczna powie czego chce. Niestety mimo wielu starań, nasz opis tego co mamy na myśli mówiąc, że oczekujemy godnego życia nie wystarczy.

Dlatego zdecydowaliśmy się na opłacenie niezależnych ekspertów z dziedziny prawa i planowania przestrzennego. czytaj»

OBUDZIĆ DUCHA BESKIDZKIEGO GÓRALA – ważne spotkanie 1 marca

2018-02-23

Spotykamy się 1 marca od godziny 17:30. To ta wyjątkowa, jedyna w roku okazja, kiedy każdy mieszkaniec może wypowiedzieć się w sprawach Lipnika oraz dowiedzieć się co w tych sprawach zrobiła Rada Osiedla Lipnik.

Jako mieszkańcy tej dzielnicy mamy prawo, a nawet obowiązek troszczyć się o Lipnik. Rada Osiedla jako Nasi reprezentanci podejmuje się wielu działań na rzecz naszej małej ojczyzny. Na zebraniu 1 marca więcej o tym opowiedzą, a ze szczegółami można również zapoznać się na stronie internetowej www.ro-lipnik.pl. Jednak zanim spotkanie postanowiliśmy podzielić się  ważną refleksją.

czytaj»

Bulwersujące wstrzymanie realizacji projektu BO za rok 2017

2018-02-16

W ślad za stroną Rady Osiedla Lipnik podajemy poniżej informację o bulwersujących komplikacjach przy odbudowie amfiteatru.

Czy amfiteatr zostanie odbudowany?

Publikujemy informację dotyczącą niezrozumiałej dla członków rady sytuacji, kiedy to Prezydent miasta kolejny raz zmienia zdanie i uchyla się od realizacji woli mieszkańców tj odbudowy amfiteatru w Lipniku. Przypomnimy, że inwestycja miała być zrealizowana w 2017 roku jako zwycięski projekt ogólnomiejski Budżetu Obywatelskiego. czytaj»

ANKIETA: 97% za zieloną dzielnicą

2018-01-09

Dziękujemy za udział w ankiecie „Lipnik – zielony czy przemysłowy?”, mającej na celu zebranie opinii szerszego grona mieszkańców na temat kierunków zagospodarowania dzielnicy Lipnik, przez pryzmat planów utworzenia w jej podgórskiej części strefy przemysłowej.

Z Państwa opinii wynika, że 97% ankietowanych łączy Lipnik z dzielnicą mieszkaniową i rekreacyjną.
Na terenie omawianego obszaru, w tym  planowanej strefy przemysłowej, życzylibyście sobie Państwo głównie tereny leśne i zieleni (34%obszaru), tereny zabudowy mieszkaniowej (28% obszaru) ​ – ​szerzej w załączniku. czytaj»

ZŁOŻONA PETYCJA W SPRAWIE STREFY PRZEMYSŁOWEJ

2017-10-25

Dziś złożyliśmy petycję na ręce Pana Prezydenta. W krótkim czasie petycję podpisało ponad 2400 osób. Czekamy na odpowiedź, którą oczywiście niezwłocznie opublikujemy. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. Po raz kolejny okazało się, że warto. Rozmowy z Państwem utwierdzają nas w przekonaniu, że rzeczywiście działamy razem, że to nasza wspólna sprawa. czytaj»

PETYCJA „Sprzeciw dla uciążliwego przemysłu w podgórskich rejonach Bielska-Białej”

2017-10-14
Szanowni Państwo,
prosimy po podpisanie petycji „Sprzeciw dla uciążliwego przemysłu w podgórskich rejonach Bielska-Białej”. Chcemy realnej zmiany i gwarancji, że w dzielnicy o górskim charakterze nie powstanie przemysł. To petycja z prośbą o zagwarantowanie godnych warunków życia i uszanowanie środowiska naturalnego!

czytaj»

Pilne składanie wniosków do UM

2017-09-15
  1. Szanowni Państwo,

na wczorajszym (14.09) spotkaniu w DK Lipnik przedstawiona została sytuacja Lipnika związana z tzw. strefą przemysłową.

Poniżej linki do przykładów pism.

czytaj»

MENU

PRZYDATNE LINKI