AKTUALNOŚCI

Pierwsze kontrowersyjne plany inwestycyjne – Kruszarnia

2015-09-18

Toczy się urzędowe postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla położonej przy ul. Krakowskiej inwestycji w zakresie przetwarzania (kruszenia) materiałów budowlanych, która w związku z zapyleniem oraz poziomem emitowanego hałasu będzie mogła potencjalnie oddziaływać  na bardzo szeroki obszar poza granicami  kruszarni. Inwestor zamierza dokonywać recyklingu m.in. odpadów budowlanych, mogących zawierać m.in. szkodliwe dla zdrowia substancje.

Mieszkańcy zaniepokojeni wpływem tego oddziaływania mogą złożyć wniosek o ustanowienie statusu „strony w postępowaniu” (przykładowy wniosek poniżej).

Substancje te mogą się z pyłem przedostawać do środowiska i zagrażać życiu i zdrowiu okolicznych mieszkańców. Pył może przedostawać się na okolicę z wiatrem, a ze względu na występowanie w tym terenie częstych wiatrów halnych, rozprzestrzenianie się kurzu i pyłu może  być dodatkowo spotęgowane na znaczną odległość.

Zgodnie z przytoczonymi na zebraniu RO Lipnik uprawnieniami każdy kto może potencjalnie znaleźć się w zasięgu oddziaływania kruszarni może złożyć wniosek o dopuszczenie do postępowania w charakterze strony. Status strony pozwala na wgląd w dokumentację inwestycji oraz wypowiadanie opinii, które muszą być rozpatrzone przed zakończeniem wydania decyzji urzędowej o zgodzie na rozpoczęcie inwestycji.

Drodzy Państwo, zaledwie od wczoraj w UM zostało złożonych już ponad 60 wniosków mieszkańców. Przypominamy, że mając na uwadze oddziaływanie z jakim mamy do czynienia w przypadku ZGO strefa dotkniętych mieszkańców zatoczyła obszar kilka kilometrów od zakładu.

Załączamy dokument, który może posłużyć jako wniosek do wystąpienia jako strona w sprawie wydania zgody na budowę kruszarni w  rejonie ul. Krakowskiej (lokalizacja wskazana na załączonej mapie).

WNIOSEK o ustanowienie statusu „strony w postępowaniu” – pobierz tutaj

LOKALIZACJA kruszarni na planie – pobierz tutaj

« powrót
MENU

PRZYDATNE LINKI