AKTUALNOŚCI

Petycja: Sprzeciw dla terenów przemysłowych przy ul. Krakowskiej

2015-09-17

Zachęcamy do poparcia petycji o wprowadzenie zakazu lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na obszarze objętym MPZP w rejonie ulicy Krakowskiej. Można to zrobić na kilka sposobów:

1) do 25 X – podpisać petycję na w wersji elektronicznej na portalu petycje.pl – link tutaj

2) lub do 23 X – pobrać petycję oraz listę poparcia dla wersji papierowej, wydrukować, podpisać i dostarczyć do członków Rady Osiedla Lipnik. Petycję można wrzucić do skrzynki RO (w holu na parterze domu kultury w Lipniku, ul Podgórna 29) PETYCJApobierz tutajLISTA poparcia petycjipobierz tutaj

Plan obejmuje obszar wokół ZGO oraz teren położony na wschód w kierunku Kóz w pobliże ulicy Krańcowej, na szerokości od ulicy Krakowskiej do potoku Krzywa.

W strefie będą mogły być lokalizowane zakłady zajmujące się między innymi: produkcją środków ochrony roślin, elektrownie wiatrowe, instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne emitujące pole elektromagnetyczne, instalacje składowania odpadów promieniotwórczych, kuźnie, odlewnie, walcownie, zakłady powierzchniowej obróbki metalu i koksownie; będzie też możliwa lokalizacja instalacji utylizacji, unieszkodliwiania i składowania odpadów niebezpiecznych oraz spalarnie; stacje demontażu pojazdów, sprzętu elektrycznego i baterii, dopuszczalna jest też lokalizacja betoniarni i zakładów produkcji mas bitumicznych.

Już obecnie toczą się procedury uruchomienia pierwszych inwestycji, tj. budowa bazy SITA oraz kruszarnia betonu.

 

 

« powrót
MENU

PRZYDATNE LINKI