O NAS

DLACZEGO JESTEŚMY?

Po wprowadzeniu ustawy tzw. ustawy śmieciowej w lipcu 2013 r. pojawił się odór wydobywający się z ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI w Bielsku-Białej w dzielnicy Lipnik. Zmotywowało to mieszkańców do działania. To tu jest miejsce gdzie mieszkamy i to tutaj chcemy działać.

Początkowo powstała grupa problemowa przy Radzie Osiedla. Głównym celem grupy do walki z odorem było zbudowanie inicjatywy społecznej i zaangażowanie mieszkańców  Bielska-Białej oraz przyległych miejscowości do podjęcia wspólnych działań, prowadzących do eliminacji uciążliwości odorowej ZGO.

Postawiliśmy przed sobą kilka zadań m.in. zlikwidowanie dyskomfortu życia w atmosferze odoru, czy zapobieganie degradacji gospodarczej i społecznej dzielnicy Lipnik.

STOWARZYSZENIE POCZĄTEK

Szybko okazało się, że grupa problemowa musi przekształcić się w Stowarzyszenie (początkowo było to Stowarzyszenie Zwykle).

Członkowie stowarzyszenia mieli świadomość, że sami nic nie zdziałają. Nasze działania podzieliliśmy na 2 drogi pierwszą było angażowanie mieszkańców do wsparcia inicjatywy, a drugą było pozyskanie ekspertów do wskazania nam drogi poprawnego działania.

OSIĄGNIĘCIA STOWARZYSZENIA ATMOSFERA W LIPNIKU

Sukcesy Stowarzyszenia ATMOSFERA w Lipniku:

– dialog z władzami miasta oraz znalezienie wspólnego rozwiązania – podpisanie do porozumienia

– prowadzenie strony, która stała się platformą wymiany informacji pomiędzy mieszkańcami, a Stowarzyszeniem

– przeprowadzenie akcji aktywizacji społeczeństwa polegającej na:

  • zorganizowaniu spotkań, na które przychodzili licznie mieszkańcy oraz lokalne media w celu informowania o działaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie
  • zebraniu 5000 podpisów pod petycją do Prezydenta Miasta w celu zainicjowania inwestycji na terenie ZGO
  • uruchomieniu kampanii informacyjnej mobilizującej społeczność do działania
  • uruchomieniu mapy smrodu, gdzie mieszkańcy mogą zaznaczać uciążliwość. Ilość wpisów pokazała realność problemu

– doprowadzenie do analizy sytuacji oraz rekomendacji rozwiązania problemu przez niezależnych ekspertów

– doprowadzenie do rozpoczęcia inwestycji o łącznej wartości ok. 2 mln złotych polegającej na:

  • budowie czterech dodatkowych bioreaktorów oraz na rozbudowie kompostowni o szczelną halę przyjęcia odpadów biodegradowalnych – planowany termin zakończenia prac 16 listopada 2015 r.
  • zabudowie istniejącego placu dojrzewania, magazynowania i obróbki końcowej kompostu/stabilizatu zamkniętą halą wraz z systemem ujęcia i oczyszczania powietrza z jej wnętrza – planowany termin zakończenia inwestycji 28 września 2015 r.

IDZIEMY DALEJ…, CZYLI ZAKŁADAMY STOWARZYSZENIE REJESTROWE

W trakcie działalności do Stowarzyszenia zaczęły przyłączać się kolejne osoby. Widząc potencjał na pozyskiwanie środków i dalszą działalność dla Lipnika wszyscy entuzjaści – wolontariusze – aktywiści postanowili złożyć wniosek do Sądu i uzyskać wpis do KRS, tym samym utworzyliśmy Stowarzyszenie Rejestrowe.

Daje to większe możliwości formalne i szanse pozyskania środków na dalszą działalność. Stowarzyszenie uzyskało wpis do KRSu w 31 marca 2015r.

Stowarzyszenie ma na  celu budowanie dobrej atmosfery w dzielnicy LIPNIK.

 

MENU

PRZYDATNE LINKI