AKTUALNOŚCI

Normy hałasu w Lipniku przekroczone

2016-09-15

Badanie wykonane w efekcie  naszego obywatelskiego projektu UCHO Lipnika (więcej o projekcie), wykazało przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu z S69 w rejonie Lipnika. Jednocześnie zmierzono natężenie ruchu, które wskazało w ciągu doby faktyczny ruch 31 112 pojazdów, co już dziś bardzo przewyższa prognozowane na rok 2020, przez GDDKiA założenie na poziomie 21 587 pojazdów. W związku z udokumentowanymi dowodami przekroczenia normy hałasu oraz zaistnieniem istotnej różnicy w założeniach natężenia ruchu,  domagamy się ponownej analizy poziomu hałasu i zastosowania metod zabezpieczających mieszkańców przed ponadnormatywnym hałasem. Stosowne pismo złożyliśmy do Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej z wnioskiem o wszczęcie interwencji w GDDKiA, która jest zarządca drogi.

W ramach projektu UCHO, w pierwszym etapie stworzono mapę hałasu, gdzie sami mieszkańcy mogli podawać poziom hałasu zmierzony za pomocą polecanej przez nas aplikacji na telefon komórkowy. Następnie sprawdzono najgłośniejsze punkty poprzez wstępny pomiar całodobowy. To pozwoliło wyłonić dwa reprezentatywne punkty w  rejonie ulicy Lubelskiej i Ks. Brzóski w okolicy kościoła. Ostatecznie zlecono badanie akredytowanemu laboratorium, które zgodnie z normą przeprowadziło pełną procedurę badań, a w wynikach zostały uwzględnione wszelkie obowiązujące współczynniki takie jak np.: niepewność pomiaru czy tło akustyczne. Pokrycie bardzo wysokiego kosztu takiego znormalizowanego badania było możliwe dzięki dotacji jaką nasze Stowarzyszenie otrzymało z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Wyniki badań wskazują wartość równoważnego poziomu dźwięku A w czasie odniesienia T L(AeqT) na poziomie 59,2 dB w porze nocnej (norma 56 dB). Natomiast po uwzględnieniu tła i niepewności pomiaru wynik został skorygowany do poziomu 56,4. Mając na uwadze stosowaną tu skalę logarytmiczną, ostateczny wynik przekroczenia poziomu dopuszczalnego hałasu o 0,4 dB, daje około 10% przekroczenia w stosunku do normy. Przypomnijmy, że w Polsce obowiązują bardzo niekorzystne dla mieszkańców normy dopuszczające duży hałas na terenie zabudowanym na poziomie 61 dB w dzień i 56dB w nocy. Przed rokiem 2012 było to odpowiednio 55 i 50 dB. Wzrost choćby o 1 punkt jest bardzo odczuwalny gdyż hałas mierzy się w skali logarytmicznej.

Hałas w Lipniku potęgowany jest dodatkowo faktem, iż w dużej części obwodnica przebiega po estakadzie. Na estakadzie po pierwsze występują dylatacje (łączenia nawierzchni drogi) powodujące głośny stukot, po drugie zastosowane są ekrany przeźroczyste, które nie pochłaniają dźwięku tak dobrze jak ekrany wytłumiające. W efekcie dźwięk nie zostaje prawidłowo wyciszony, a po odbiciu się od ekranu kieruje się poza ekran na występujące tu gęsto tereny zamieszkałe, a następnie niesie się szerokim echem daleko na pobliskie zamieszkałe zbocza gór.

« powrót
MENU

PRZYDATNE LINKI