AKTUALNOŚCI

Niepokoi Cię i drażni hałas? Nas też, dlatego prowadzimy projekt „UCHO Lipnika”

2016-05-11

W związku z licznymi skargami, i mając na uwadze kontrowersje związane z dotychczasowymi badaniami hałasu uważamy, że mieszkańcy powinni:

po 1 – być świadomi przysługujących im praw wynikających z norm dopuszczalnego hałasu

po 2 – oczekiwać działań zmierzających do wyegzekwowania zabezpieczeń dotrzymania norm hałasu

Dlatego doprowadzimy do niezależnych badań hałasu.


Zapraszamy do rejestrowania hałasu w najgłośniejszych punktach Lipnika.  Instrukcje jak zmierzyć i zarejestrować poziom hałasu opisane są w zakładce projektu UCHO Lipnika. 


W 2012 roku, przez samo centrum Lipnika, została poprowadzona trasa obwodnicy miasta (droga S69). W terenie podstokowym niestety generuje to spotęgowane zanieczyszczenie hałasem na ogromne obszary zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej i na centrum dzielnicy. Budowa obwodnicy jest dla miasta dużą korzyścią, jednak nie powinno się to odbywać przy jednoczesnym pokrzywdzeniu innych. Od lat mieszkańcy pragną doprowadzić do rzetelnej analizy poziomu hałasu z obwodnicy S69. Badania zgodności z normą były prowadzone w tym rejonie już co najmniej dwukrotnie. Pierwsze wykonane w 2012r. przez niezależną instytucję wykazały przekroczenia normy, drugie natychmiast wykonane na zlecenie właściciela drogi nie wykazały przekroczeń (?!). Obecnie otwierane są nowe odcinki tej drogi ekspresowej, zwiększa się intensywność ruchu oraz hałasu.

Aby w końcu określić poziom zagrożenia i zabezpieczyć zdrowie mieszkańców, pragniemy doprowadzić do niepodważalnych pomiarów przez niezależne od GDDKiA akredytowane laboratorium. W przypadku wykazania przekroczenia norm, zawiadomimy odpowiednie instytucje, wnioskując o podjęcie całego łańcucha działań prowadzącego do ochrony mieszkańców przed hałasem.

Niezależnie, wyniki badań przekażemy do Urzędu Miejskiego gdzie trwają prace nad nową Mapą Akustyczną Bielska-Białej, będącą podstawą do Programu Ochrony przed Hałasem dla miasta.

Wierzymy, że silny sygnał, poparty systematycznymi obserwacjami i wierzytelnymi badaniami da mieszkańcom poważny argument do oczekiwania poprawy.

« powrót
MENU

PRZYDATNE LINKI