AKTUALNOŚCI

DRUGIE SPOTKANIA RADY INTERESARIUSZY

2021-02-07

W dniu 19.01.2021 odbyło się kolejne spotkanie Rady Interesariuszy. Spotkanie to było poprzedzone roboczym spotkaniem, w którym uczestniczył przedstawiciel Stowarzyszenia Atmosfera. W poniższym poście prezentujemy pisma oraz nasze pytania zadane w sprawie spalarni, jaka może powstać w Bielsku-Białej. Relację on-line z drugiego spotkania (RI) można obejrzeć  tutaj.

Stowarzyszenie Atmosfera od wielu lat widzi i podkreśla problem skutecznego zarządzania odpadami. Nie kwestionujemy potrzeby uporania się problematyką Termicznego Przetwarza Odpadów, która jest na dzień dzisiejszy realną i ekonomicznie uzasadnioną metodą unieszkodliwiania odpadów. Budowa takiej instalacji na terenie Miasta lub Gminy  Bielska-Białej, może wnieść dodatkowe obciążenie środowiska naturalnego substancjami szkodliwymi, choćby tlenkami azotu NOX, pomimo, że instalacja będzie cechowała się niskim poziomem emisyjności i będzie dalece spełniać obecnie obowiązujące  wymagania prawne. Należy poddać pod dyskusję, czy jest to koszt cywilizacji, który musi być poniesiony, aby nie pozostawić naszym pokoleniom gór śmieci i gigantycznego problemu.

Koniecznym w tej sytuacji jest, aby taka instalacji cechowała się maksymalną efektywności energetyczną, co będzie się przekładać na możliwie najmniejsze obciążenie środowiska naturalnego, ale także na rachunek ekonomiczny funkcjonowania instalacji, a to już wprost przekłada się na koszty finansowe ponoszone przez mieszkańców. 

Przełączenie ITPO do grzewczej sieci ciepłowniczej może w naszej ocenie nie zagwarantować stałego maksymalnego odbioru strumienia energii cieplnej, stąd nasza duża wątpliwość i kolejne pytanie doprecyzowujące skierowane do Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

« powrót
MENU

PRZYDATNE LINKI