AKTUALNOŚCI

Bulwersujące wstrzymanie realizacji projektu BO za rok 2017

2018-02-16

W ślad za stroną Rady Osiedla Lipnik podajemy poniżej informację o bulwersujących komplikacjach przy odbudowie amfiteatru.

Czy amfiteatr zostanie odbudowany?

Publikujemy informację dotyczącą niezrozumiałej dla członków rady sytuacji, kiedy to Prezydent miasta kolejny raz zmienia zdanie i uchyla się od realizacji woli mieszkańców tj odbudowy amfiteatru w Lipniku. Przypomnimy, że inwestycja miała być zrealizowana w 2017 roku jako zwycięski projekt ogólnomiejski Budżetu Obywatelskiego.

W związku z ciągłymi, oficjalnie wypowiadanymi przez Prezydenta Miasta zarzutami pod adresem autora projektu, Rady Osiedla i Wolontariuszy odnośnie wprowadzenia w błąd organów Gminy w kwestii wyceny lipnickiego Amfiteatru zdecydowaliśmy się nakreślić zainteresowanym stan faktyczny.

Jednocześnie pragniemy na wstępie podkreślić, iż to nie my powinniśmy się tłumaczyć Prezydentowi Miasta i mieszkańcom Bielska-Białej, ale właśnie Prezydent jako organ wykonawczy Gminy powinien przedstawić wiarygodny i przekonujący kosztorys przedsięwzięcia i wyjaśnić mieszkańcom, skąd biorą się podawane przez niego publicznie w mediach wartości 1,5 mln złotych lub 1,2 mln złotych i na czym opiera on swoje twierdzenia o oszustwie autora projektu i wolontariuszy. Prezydent miał na to półtora roku i wskazać należy, iż to Prezydent był odpowiedzialny za wykonanie Amfiteatru, a nie autor projektu, RO czy wolontariusze. To służby podległe Prezydentowi miały możliwości zweryfikowania twierdzeń autora projektu, iż inwestycja będzie kosztować 500 tys. złotych i skład osobowy Komisji Weryfikacyjnej, jak i wewnętrzne uzgodnienia w UM, o których mówił niedawno p. Rzecznik prasowy Prezydenta, tak naprawdę nikogo z mieszkańców nie powinny interesować. Oczywiście zdajemy sobie też sprawę, iż w krótkim czasie  Prezydent przedstawiony przez nas kosztorys będzie negował, by postawić na swoim, bo wiadomym nawet już poza Bielskiem jest, iż Prezydentowi wolno wszystko (przykładowo felieton p. Kamila Durczoka opublikowany na portalu silesion.pl). Nam zależy na przedstawieniu rzetelnej informacji odnośnie kosztów inwestycji i na dobrym imieniu odpowiedzialnych z naszej strony  za projekt BO, któremu poświęciliśmy społecznie mnóstwo czasu i któremu z uwagi na upór Prezydenta i jego gołosłowne twierdzenia nadal niestety poświęcamy.

Otóż w chwili składania projektu do Komisji Weryfikacyjnej BO latem 2016 roku autor projektu dysponował użyczonym przez Nadleśnictwo Bielsko-Biała kosztorysem szacunkowym na kwotę ok. 1,2 mln + VAT, jak i tzw. projektem koncepcyjnym (własności Nadleśnictwa) obejmującym nie tylko to co autor projektu wniósł jako projekt BO, ale i wiele jeszcze innych pozycji nie przewidzianych w ramach projektu BO. To o co konkretnie wnosił autor ujęte zostało w tzw. Raporcie o projekcie, który jest ogólnodostępny na oficjalnej  stronie BO tj tutaj.  W ramach tego Raportu wskazano m.in. : „Do powyższego zakresu została przygotowana szczegółowa dokumentacja obejmująca projekt koncepcyjny oraz kosztorys szacunkowy. W załączniku przedstawiamy propozycję projektów obiektów oraz plan koncepcyjny na mapie terenu.”

Po konsultacjach autora projektu z Nadleśnictwem i kosztorysantem (który wycenił prace w ramach projektu BO na właśnie 500 tys. złotych) zdecydowano się ograniczyć projekt do niezbędnych dla ratowania, a zarazem rewitalizacji Amfiteatru prac. Nic nie stało i nadal nie stoi na przeszkodzie, ażeby ewentualnie resztę prac wykonał właściciel terenu czyli Nadleśnictwo, które od początku miało uczestniczyć w przedsięwzięciu i to ten organ miał być de facto inwestorem. W tym celu Nadleśnictwo poniosło już szereg nakładów na właściwy projekt budowlany, załatwianie uzgodnień itd., czego efektem było uzyskanie na jesieni 2017 roku prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Wedle ustaleń UM i Nadleśnictwa miała być podpisane stosowne porozumienie nie tylko w kwestii finansowania inwestycji, ale i m.in. w kwestii wykonywania zarządu nad Amfiteatrem po jego wybudowaniu. Stosowną propozycję umowy Nadleśnictwo wystosowało do UM już w kwietniu 2017 roku, jednakże na posiedzeniu RM w styczniu 2018 Prezydent stwierdził, iż nic takiego nie dostał, co tym bardziej stawia w złym świetle Urząd Miejski. Kwestia więc braku porozumienia leży po stronie UM w Bielsku-Białej i tu także należą się mieszkańcom wyjaśnienia i to bynajmniej nie polegające na stwierdzeniu „proponuję tego tematu dalej nie rozwijać”.

Projekt w ramach BO miał obejmować w szczególności:

1. Zagospodarowanie terenu wokół istniejącego amfiteatru wraz z renowacją widowni amfiteatru.

2. Wiaty rekreacyjne i naturalny plac zabaw i gier

3. Plaża  – miejsce, pozwalające usiąść na piasku, odpocząć i orzeźwić się przy położonym opodal potoku

Kosztorys jaki przedstawiamy został przekazany przed weryfikacją do działu inwestycji w Urzędzie Miasta Bielska-Białej i w obecności Nadleśniczego i autora był omawiany, aby rozwiać wątpliwości. Suma tych kwot, które zostały zawarte w tabelkach, daje wartość 406.306,00 złotych, co po dołożeniu podatku VAT nie przekracza kwoty 500.000,00 zł.

Pełny kosztorys koncepcji znajduje się w załączonym pliku

Oczywiście, jak nie trudno zauważyć, w kosztorysie szacunkowym i w projekcie koncepcyjnym  użyczonym przez Nadleśnictwo widnieje wyższa  kwota niż 500 tys.  Koncepcja jednakże była przygotowana kilka lat wcześniej, aby zrewitalizować większą przestrzeń rekreacyjną, a z niej zostało wyodrębnione zadanie o charakterze ogólnomiejskim, które spełniało wymagania Budżetu Obywatelskiego, o czym wszyscy wiedzieli, zarówno Komisja Weryfikacyjna, jak i Prezydent Miasta.

Podkreślić należy, iż o resztę prac wskazanych w prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę zadbać ma Nadleśnictwo.

Nadal więc nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby na podstawie wydanej już prawomocnej decyzji administracyjnej dokonać rewitalizacji Amfiteatru w wersji przedstawionej przez autora projektu (nazywanej tu umownie ekonomiczną), co zostało pozytywnie zweryfikowane. Nam nie chodzi o budowę na miarę słynnych już w całej Polsce z wysokich standardów J szaletów miejskich po 350 tys. za sztukę, czy rzeczywiście imponującego Stadionu Miejskiego, który zresztą zamiast 85 mln w kosztorysie kosztował podobno 135 mln.

Na koniec tej historii należy dodać jak mantrę,  że projekt został pozytywnie zweryfikowany, a następnie dopuszczony do głosowania, gdzie wygrał z poparciem 6,5 tysiąca głosów, co było największą ilością głosów w BO , a na koniec Zarządzeniem Prezydenta Miasta projekt przekazany został do realizacji do odpowiedniego działu, który miał określić po wykonaniu projektu zakres prac.

Ze strony UM brak jakichkolwiek propozycji rozmów nad realizacją projektu, który został sfinansowany przez Lasy Państwowe i które uzyskały, co warto jeszcze raz zaznaczyć prawomocne pozwolenie na budowę. Projekt nagle nie wiadomo czemu, a może wiadomo, jest dyskredytowany, jakby nikt go chyba ze strony UM nie widział, ani nie dyskutował nad jego zakresem.

Wiele już było zadań w BO robionych etapami, jak np. ścieżki rowerowe w Cygańskim Lesie, czy choćby teren rekreacyjny Pod Gaikami w Lipniku. W przypadku Amfiteatru ze środków BO w kwocie 500 000 zł da się zrewitalizować Amfiteatr, a resztę dokłada (koszty projektowe) i dołoży Nadleśnictwo.

Domagamy się tylko 500 tysięcy na wydzielenie zakresu prac na jego realizację i nigdy nie mówiliśmy o większej kwocie.

Dla porządku dodamy jeszcze, że nie jest prawdziwe stwierdzenie, że urząd nie posiada prawa do dysponowania gruntem, gdyż stosowne oświadczenie zostało dostarczone do urzędu daaaaawno temu – poniżej skan tego dokumentu.

 

« powrót
MENU

PRZYDATNE LINKI