AKTUALNOŚCI

Schemat gospodarowania odpadami w Bielsku-Białej

2015-07-24

Eliminacja smrodu wydobywającego się z ZGO w Bielsku-Białej jest procesem długotrwałym i ciągle trwającym. Zawsze w naszych postępowaniach staramy się zacząć od przeanalizowania problemu. Tylko rzetelne rozeznanie tematu i zdiagnozowanie słabych stron/zagrożeń pozwala ustalić priorytety i skupić się nad rozwiązywaniem problemu poruszając w pierwszej kolejności newralgiczne obszary.

Mówimy o tym co złe, ale i co dobre. Obiektywizm i rzetelność, to dwa słowa klucze, które cechują nasze postępowanie. To dlatego nierzadko nalegamy, wręcz domagamy się, udziału niezależnych ekspertów w na etapie diagnozowania i szukania rozwiązania.

Poniżej przedstawiamy autorski schemat ukazujący jak wygląda system gospodarowania odpadami w Bielsku-Białej. Prezentuje on podmioty uczestniczące w procesie oraz zadania do nich przypisane, które są słabą stroną/obszarem ryzyka (kolor czerwony) i/lub obszarem dobrych praktyk (kolor zielony).

OBECNA SYTUACJA

Koło oddziaływania_ATMOSFERA-01

 

Powstaje teraz kilka pytań:

Co dalej?       Gdzie jest nasz cel?       Do czego dążymy?

DOCELOWA SYTUACJA
(sytuacja wysokiej odpowiedzialności społecznej)

Koło oddziaływania_ATMOSFERA-02

 

Każdy podmiot wskazany w zaprezentowanym schemacie, a więc Zakład Gospodarowania Odpadami, Urząd Miasta, mieszkaniec Bielska-Białej oraz firma odpowiedzialna za odbiór i wywóz śmieci, ma coś do zrobienia. Całość stanowi koło, zamknięty obieg.

Ruszamy z naszą kampanią DOBRE-PRAKTYKI-DOBRE-NAWYKI-01

W pierwszej odsłonie pochylimy się nad tematem worków kompostowalnych.

 

Zachęcamy do analizy tematu i kontaktu z nami.

 

« powrót
MENU

PRZYDATNE LINKI